BRVNOFormulator obroka za male preživare


Ovce


Šilježad - zalučena grla (3-12 meseci)


Priplodni podmladak


Gravidne dviske


Ovce u laktaciji

Faza laktacije Jedno jagnje na sisi Dva jagnjeta na sisi
Prvih 6-8 nedelja

Prva laktacija

Druga i kasnije laktacije

Prva laktacija

Druga i kasnije laktacije

Poslednjih 4-6 nedelja

Sve laktacije

Sve laktacijeOvce posle laktacije


Gravidne ovce


Ovnovi


Koze